Ülemiste City linnaku kui tervikliku majandusüksuse tegevuse iga-aastane ülevaade on koostatud nii arendajate kui Ülemiste City ettevõtete infovajadusi silmas pidades.
Uuringu raames selgitatakse välja Ülemiste Citys valmiva toodangu ja teenuste mahu, tekkiva lisandväärtuse ning linnakus asuvate ettevõtete peamised tegevusvaldkonnad. Lisaks hinnatakse millistes majandusharudes on Ülemiste City mõju Eesti majanduskeskkonnale kõige suurem ning kirjeldatakse ka Ülemiste Citys toimuva majandustegevuse peamisi trende.
Uue arendusena tegeleb uurimisgrupp Ülemiste City radari koostamisega, mis võimaldab lisaks majandusnäitajatele hinnata ka Ülemiste City keskkonda ning kogukonda tervikuna, sealhulgas ka linnakus pakutavaid teenuseid ja arendusvõimekust.
Talent
Majandus

TALENT

Uuring valmib Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor, AS Mainor Ülemiste ja AS Technopolis Ülemiste koostöös.
Uurimisgrupi tuumik:
Mare Kurvits
uurimisteema juht
Mait Rungi
konsultant
Tauno Õunapuu
uuringujuht, andmetöötlus
Anne Neroda
koordinaator
Andres Aia
programmeerija
Kontakt:
Tauno Õunapuu, tauno.ounapuu@eek.ee