Ülemiste City linnaku kui tervikliku majandusüksuse tegevuse iga-aastane ülevaade on koostatud nii arendajate kui Ülemiste City ettevõtete infovajadusi silmas pidades.
Uuringu raames selgitatakse välja Ülemiste Citys valmiva toodangu ja teenuste mahu, tekkiva lisandväärtuse ning linnakus asuvate ettevõtete peamised tegevusvaldkonnad. Lisaks hinnatakse millistes majandusharudes on Ülemiste City mõju Eesti majanduskeskkonnale kõige suurem ning kirjeldatakse ka Ülemiste Citys toimuva majandustegevuse peamisi trende.
Uue arendusena tegeleb uurimisgrupp Ülemiste City radari koostamisega, mis võimaldab lisaks majandusnäitajatele hinnata ka Ülemiste City keskkonda ning kogukonda tervikuna, sealhulgas ka linnakus pakutavaid teenuseid ja arendusvõimekust.
hightlight
EttekandedUuringud
Radar
Ülemiste City highlights (est).pdfMajandusuuring 2018
Ülemiste City highlights (eng).pdfMajandusuuring 2017
Ülemiste City highlights (est)Majandusuuring 2016
Ülemiste City highlights (eng)
Ülemiste City ettevõtete kasvukeskkonnana 2014-2018
Ülemiste City ärilinnaku majandusuuring 2014-2017
Majandusuuringu Esitlus 2016
Ülemiste City ärilinnaku majandusuuring 2014-2016
Economic study of Ülemiste City Business Campus 2014-2016
Uuring valmib Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor, AS Mainor Ülemiste ja AS Technopolis Ülemiste koostöös.
Uurimisgrupi tuumik:
Mare Kurvits
uurimisteema juht
Mait Rungi
konsultant
Tauno Õunapuu
uuringujuht, andmetöötlus
Aire Vaigu
andmetöötlus
Andres Aia
programmeerija
Kontakt:
Tauno Õunapuu, tauno.ounapuu@eek.ee;
Aire Vaigu, aire.vaigu@eek.ee